Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 41/2021 Data: 29/12/2021

Data sporządzenia raportu:

29 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym spłacił 1,2 mln zł z zaciągniętego zobowiązania w wysokości 4,65 mln zł, o którym Emitent informował w dniu 19 listopada 2021 r. raportem bieżącym nr  ESPI 27/2021.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki