Zapłata całości ceny wynikająca z zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji

Zapłata całości ceny wynikająca z zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji

Zapłata całości ceny wynikająca z zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji

Numer: ESPI 28/2021 Data: 19/11/2021

Data sporządzenia raportu:

19 listopada 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Zapłata całości ceny wynikająca z zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zapłacił pozostałą część ceny za 100% udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 24/2019 w dniu 12 listopad 2019 r. o zawarciu powyższej umowy nabycia 100 % udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., raportem bieżącym o nr ESPI 08/2020 w dniu 28 lutego 2020 r. o zawarciu  aneksu nr 1, raportem bieżącym o nr ESPI 15/2020 w dniu 28 kwietnia 2020 r. o zawarciu  aneksu nr 2, zaś raportem bieżącym o nr ESPI 23/2020 w dniu 20 lipca  2020 r. o zawarciu  aneksu nr 3.

Tym samym finalna cena nabycia 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. w kwocie 31.929.668,80 zł została w całości zapłacona.

Spółka uznała ww. informację za istotną ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia udziałów spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. oraz o fakcie połączenia z nią, jak również z uwagi na wartość ww. umowy.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki