Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect

Numer: EBI 4/2009 Data: 30/11/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 674/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe spółki Tele-Polska Holding S.A.: 1/ 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 2/ 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 3/ 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,00 zł każda; 4/ 400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa powyżej, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tele-Polska Holding S.A. w wyniku emisji akcji serii D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: