Zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z ich scaleniem

Zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z ich scaleniem

Zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z ich scaleniem

Numer: ESPI 34/2018 Data: 09/10/2018

Data sporządzenia raportu:

9 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z ich scaleniem

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 października 2018 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) w dniu 8 października 2018 podjął uchwałę nr 1036/2018 w przedmiocie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLTHP0000011, począwszy od dnia 15 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku (włącznie).

Zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę a niezrealizowane do dnia 12 października 2018 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu.

W okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki, tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku włącznie, zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki