Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: EBI 38/2020 Data: 19/10/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. zmienia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 8 października 2010 roku za pośrednictwem raportu bieżącego EBI nr 37/2010 oraz za pośrednictwem raportu ESPI nr 10/2010.

Zmiana dotyczy terminu i miejsca obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana nie dotyczy godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia ani proponowanego porządku obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, uwzględniające dokonane zmiany.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: