Powołanie spółki zależnej

Powołanie spółki zależnej

Powołanie spółki zależnej

Numer: EBI 32/2013 Data: 12/12/2013

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu 11.12.2013 r. Emitent powołał spółkę zależną: Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmując 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników ww. podmiotu. Wartość nominalna udziałów wynosi 50 zł za każdy udział co łącznie stanowi 5.000 zł. Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Spółka została powołana do projektu w obszarze telekomunikacyjnym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent