Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego nabycia/zbycia znacznego pakietu akcji

Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego nabycia/zbycia znacznego pakietu akcji

Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego nabycia/zbycia znacznego pakietu akcji

Numer: ESPI 26/2015 Data: 22/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (\”Spółka\”, \”Emitent\”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza aktualizację zawiadomienia z dnia 19 maja 2015 r. przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o którym Spółka informowała w dniu 19 maja 2015 raportem bieżącym nr 11/2015. Pełną treść wyżej wymienionej aktualizacji zawiadomienia Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: