Zmiana adresu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Zmiana adresu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Zmiana adresu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 11/2018 Data: 16/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Zmiana adresu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego – ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, na nowy adres – ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa. Zarząd niezwłocznie dokona zgłoszenia powyższej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej ujawnienia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: