Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: ESPI 34/2020 Data: 15/10/2020

Data sporządzenia raportu:

15 października 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

 

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie pierwotnie zwołane na dzień 16 września 2020 roku, wznowiło obrady w dniu 15 października 2020 roku i postanowiło o zarządzeniu trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 16 października 2020 roku, o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przed ogłoszeniem przerwy w jego obradach.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

 

Pliki do pobrania: