Członkostwo w KIGEIT

Członkostwo w KIGEIT

Członkostwo w KIGEIT

Numer: ESPI 7/2021 Data: 01/02/2021

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Członkostwo w KIGEIT

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż z dniem 1 lutego 2021 roku firma Spółka zostanie przyjęta w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji („Kigeit”). Spółka będzie aktywnym członkiem Sekcji Energii i Paliw Kigeit.

Członkostwo w Kigeit daje ONE S.A. możliwość zgłaszania swoich postulatów oraz zgłaszania uwag do proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej i paliwa gazowego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki