Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 dotyczącego zmiany terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 dotyczącego zmiany terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 dotyczącego zmiany terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Numer: EBI 9/2014 Data: 11/02/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Emitent, Spółka) informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 8 z dnia 09.02.2014 r. podano błędną datę nowego terminu publikacji raportów okresowych za 4 kwartał 2013 r. Emitent po zauważeniu tej omyłki postanowił niezwłocznie dokonać sprostowania.

Poprawną datą publikacji raportów okresowych za 4 kwartał 2013 r. jest termin 12.02.2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent