Ustanowienie prokury

Ustanowienie prokury

Ustanowienie prokury

Numer: EBI 40/2010 Data: 04/11/2010

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje o ustanowieniu w dniu dzisiejszym Pana Bartłomieja Gajeckiego prokurentem Emitenta. Ustanowiona prokura jest prokurą łączną, udzieloną na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Gustaw Groth, Członek Zarządu