Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta – sprostowanie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta – sprostowanie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta – sprostowanie

Numer: ESPI 8/2012 Data: 24/09/2012

Zarząd Tele-Polska Holding SA informuje o otrzymaniu sprostowania zawiadomienia z dnia 19 września br. od akcjonariusza Erlizima Investments Limited z siedziba na Cyprze dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Emitenta, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 7/2012. Tresć przedmiotowego sprostowania w załączniku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezetujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: