Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2010 r.

Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2010 r.

Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2010 r.

Numer: EBI 32/2010 Data: 12/08/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: