Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 18.05.2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 18.05.2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 18.05.2012 r.

Numer: ESPI 4/2012 Data: 21/04/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2012 r., na godzinę 11.30, w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej s.c. J. Barej, E. Barej-Magiera, M. Farion przy ul. Stawki 2A, lokal nr 4, klatka A, II piętro.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania art. 4021 KSH

Osoby reprezetujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: