Spłata pożyczki przez jednostkę zależną Emitenta

Spłata pożyczki przez jednostkę zależną Emitenta

Spłata pożyczki przez jednostkę zależną Emitenta

Numer: EBI 5/2010 Data: 28/01/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, w dniu dzisiejszym została w całości spłacona pożyczka udzielona spółce zależnej Teltraffic Sp. z o.o., o której mowa w Raporcie bieżącym Emitenta numer 13/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu