Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019.

Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019.

Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019.

Numer: ESPI 29/2019 K Data: 15/11/2019

Data sporządzenia raportu:

15 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie -Informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. informuje że w wyniku pomyłki pisarskiej w raporcie nr 29/2019 „Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.” z dnia 14 listopada 2019 błędnie podano numer raportu.

Prawidłowy numer raportu to 28/2019.

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki