Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect – korekta wniosku

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect – korekta wniosku

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect – korekta wniosku

Numer: EBI 3/2009 Data: 26/11/2009

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu 25.11.2009 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieniony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji Spółki. Po zmianie wniosek o wprowadzenie dotyczy 14.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 10.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 400.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz 400.000 praw do akcji serii D.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: