Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2013 r.

Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2013 r.

Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2013 r.

Numer: EBI 16/2013 Data: 14/08/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mark Montoya – Członek Zarządu
Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: