Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Numer: ESPI 13/2020 Data: 28/04/2020

Podstawa prawna raportu:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2020 r. niniejszym informuje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego sporządzonego za okres pierwszego kwartału 2020 r.

Pierwotna data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 04/2020, ustalona była na dzień 30 kwietnia 2020 r. zaś pierwotna data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku ustalona była na dzień 1 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał na dzień 24 lipca 2020 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki