Powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

Powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

Powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

Numer: ESPI 9/2017 Data: 17/06/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (9/2017) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 17 czerwca 2017 r. powołało w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Arkadiusza Stryję, Pana Bartłomieja Wołyńczyka, Panią Katarzynę Dziki, Panią Justynę Budzyńską oraz Panią Paulinę Wolnicka-Kawka. Rada nadzorcza Spółki została powołana na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od dnia 04.07.2017 r.

Spółka podaje do wiadomości publicznej informacje o osobach powołanych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17.06.2017 r.

Pan Arkadiusz Stryja jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert w zakresie prawa handlowego, cywilnego. Pan Arkadiusz Stryja był m. in. szefem działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.) oraz OCE Poland Ltd. sp. z o.o. (obecnie Canon Polska Sp. z o.o.). Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych.

Pan Arkadiusz Stryja jest adwokatem i prowadzi Kancelarię Adwokacką Stryja & Wspólnicy. Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bartłomiej Wołyńczyk jest związany z branżą informatyczną oraz telekomunikacyjną. Zajmuje się projektowaniem i rozwojem systemów informatycznych dla firm telekomunikacyjnych. Jest absolwentem studiów inżynierskich Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Pan Bartłomiej Wołyńczyk nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Wołyńczyk poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Katarzyna Dziki pełni funkcję dyrektor zarządzającej w Icon Group Sp. z o.o. Pani Katarzyna Dziki zajmuje się zawodowo kreowaniem wizerunku firmy. Jest specjalistą w zakresie PR firm i zarządzania. Zajmuje się tworzeniem strategii marketingowych i ich egzekucji w mediach, doradztwem strategicznym, w tym tworzeniem biznesplanów i strategii sprzedaży, jak również kompleksową organizacją eventów, imprez promocyjnych, spotkań biznesowych, konferencji i promocji produktów.

Pani Katarzyna Dziki była wcześniej związana z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie gdzie pełniła funkcję dyrektor ds. marketingu.

Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa.

Pani Katarzyna Dziki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Katarzyna Dziki poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Justyna Budzyńska – prawnik w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w Profes Lex s.c. w Gliwicach gdzie zajmowała się obszarem windykacji. W latach 2011-2013 kontroler jakości w Resident Engeenering Service w Gliwicach. W 2011 roku pracownik biurowy Exact Systems w Gliwicach. Pani Justyna Budzyńska jest studentem studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Pani Paulina Wolnicka-Kawka ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku prawo, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie zw. z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Paweł Dreher – Prezes Zarządu