Zawieszenie oferty akcji serii E

Zawieszenie oferty akcji serii E

Zawieszenie oferty akcji serii E

Numer: EBI 17/2014 Data: 17/03/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/17/03/2014 w sprawie zawieszenia oferty Akcji Serii E Spółki. Oferta została zawieszona z powodu znaczącej niestabilności na rynku kapitałowym, odwrotu inwestorów instytucjonalnych od małych i średnich spółek oraz wstrzymania przez nich decyzji inwestycyjnych, spowodowanych sytuacją polityczną w regionie, co ma bezpośrednie i negatywne przełożenie na możliwość uplasowania emisji akcji serii E w wymiarze oczekiwanym przez Zarząd Emitenta. O terminie wznowienia oferty Spółka poinformuje osobnym raportem.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent