Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: EBI 20/2010 Data: 27/04/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Bogusława Krysińskiego z dniem 26 kwietnia br.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Osoby reprezentujące spółkę
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu