Wyjaśnienie w związku z zawieszeniem oferty akcji serii E

Wyjaśnienie w związku z zawieszeniem oferty akcji serii E

Wyjaśnienie w związku z zawieszeniem oferty akcji serii E

Numer: EBI 27/2013 Data: 12/11/2013

W nawiązaniu do raportu EBI 26/2013 z 8.11.br. „Zawieszenie oferty akcji serii E” Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż oferta została zawieszona z powodu wydłużenia harmonogramu spotkań z inwestorami instytucjonalnymi oraz w związku z koniecznością uwzględnienia sugestii o charakterze korporacyjnym, zgłoszonych dotychczas przez inwestorów instytucjonalnych, które wymagają konsultacji z głównymi akcjonariuszami Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent