Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Numer: EBI 19/2014 Data: 18/04/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka” „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu publikacji raportów okresowych, jednostkowego oraz skonsolidowanego Emitenta, za rok 2013 opublikowanego przez Spółkę raportem EBI nr 1/2014 w dniu 16.01.2014 r. Aktualnie obowiązująca data publikacji wyżej wymienionych raportów okresowych to 30.05.2014 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent