Odwołanie prokury

Odwołanie prokury

Odwołanie prokury

Numer: ESPI 2/2015 Data: 02/03/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A., zgodnie §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 02 marca 2015 r. podjął uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym prokury udzielonej Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu