Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał ZWZ z dn. 04.07.2011 r.

Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał ZWZ z dn. 04.07.2011 r.

Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał ZWZ z dn. 04.07.2011 r.

Numer: EBI 24/2012 Data: 02/08/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 30/2011, Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.07.2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa akcjonariusza Al-Awael Investments Limited o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał nr 2,3,4,5,6,7,8,9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.07.2011 r. zarejestrowanej pod sygn. akt XXVI GC 555/12 (wcześniej XX GC 541/11).

Powodem umorzenia ww. postępowania było złożenie przez Al-Awael Investments Limited oświadczenia o cofnięciu pozwu. Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent