Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Numer: EBI 5/2009 Data: 30/11/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2009 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji serii D jest 2 grudnia 2009 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. informuje, że wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pozostałych instrumentów finansowych spółki, tj.:

1/ 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
2/ 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
3/ 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda;

zostanie złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tele-Polska Holding S.A. w wyniku emisji akcji serii D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: