Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.

Numer: EBI 30/2012 Data: 05/11/2012

W nawiązaniu do raportu EBI nr 21/2011 „Informacja o wniesionym powództwie o stwierdzenie nieważności, bądź uchylenie uchwały ZWZA” z dn. 28.06.2011 r. Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy z dnia 29.10.2012 r. o umorzeniu postepowania w ww. sprawie powołujące się na art. 355 par. 1 kpc. Zaskarżona przez Zarzad Emitenta uchwała została unieważniona w toku innego postępowania o czym Emitent informował raportem EBI nr 19/2012 w dn. 30.05.2012 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent