Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010r.

Numer: ESPI 6/2010 Data: 28/05/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 23.06.2010 r. o godz. 12:30 w sali „Hilton Meeting Room 10+12”, zlokalizowanej na piętrze M2 w budynku Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
W załączeniu:
  • pełna treść ogłoszenia
  • projekty uchwał oraz
  • wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Osoby reprezentujące spółkę
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

tph-sa—formularz-pelnomocnictwa—23.06.2010-r.

tph-sa—ogloszenie-o-zwolaniu-zwz—23.06.2010-r

tph-sa—projekty-uchwal-zwz—23.06.2010-r