Korekta raportu bieżącego 5/2017

Korekta raportu bieżącego 5/2017

Korekta raportu bieżącego 5/2017

Numer: ESPI 8/2017 Data: 15/06/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. – Korekta raportu bieżącego 5/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym raportem Financial Assets Management Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) koryguje treść załącznika „27397441_FAMG_ogłoszenie_zwolaniu_zwz_2017.06.17.pdf” do raportu bieżącego Nr ESPI 5/2017 z dnia 21 maja 2017 r. oraz treść raportu bieżącego Nr ESPI 5/2017 z dnia 21 maja 2017 r.

W wyniku omyłki Emitent podał błędny numer lokalu, w którym zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c. Zarząd podał adres ul. Nowogrodzka 10 lok. 13, 00-511 Warszawa podczas gdy prawidłowy adres to ul. Nowogrodzka 10 lok. 9, 00-511 Warszawa.

Podsumowując:

Było dotychczas:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Financial Assets Management Group S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2017 r., na godzinę 9.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok. 13, 00-511 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Powinno być:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Financial Assets Management Group S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2017 r., na godzinę 9.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok. 9, 00-511 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu prawidłową treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego na dzień 17 czerwca 2017 roku. Pozostałe załączniki do raportu bieżącego nr 05/2017 pozostają w formie niezmienionej.

Podstawa prawna: art. 402(1) KSH.

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Paweł Dreher – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: