Podwyższenie prognoz finansowych na 2010 r.

Podwyższenie prognoz finansowych na 2010 r.

Podwyższenie prognoz finansowych na 2010 r.

Numer: EBI 44/2010 Data: 15/11/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 33/2010 z dnia 12.08.2010 r. informuje, iż w związku z dotychczasowym poziomem realizacji planu sprzedaży na rok 2010 oraz stabilną sytuacją prognozowaną w czwartym kwartale br. podjął decyzję o podwyższeniu prognozy wyników finansowych na rok 2010.

  1. W zakresie skonsolidowanego zysku netto z 3 mln zł następuje podwyższenie prognozy do 3,5 mln (+16,7%).
  2. W zakresie skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) z 5,8 mln zł do 6,3 mln zł (+8,6%).
  3. W zakresie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z 136 mln zł do 141 mln zł (+3,7%).

Ważnym czynnikiem zmiany wcześniej opublikowanej prognozy są lepsze od zakładanych wcześniej wyniki sprzedaży, a zwłaszcza bardzo dobre wyniki części detalicznej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. kierującej ofertę do klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Podstawy oraz istotne założenia prognozy podane w raporcie EBI 33/2010 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent