Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 35/2015 Data: 14/08/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 14 sierpnia 2015 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej Spółki powołując nową osobę na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 4.07.2014 r. W skład Rady Nadzorczej Spółki („Rady”) został powołany Pan Bartłomiej Wołyńczyk. Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada liczy pięciu członków w osobach:

  1. Pan Arkadiusz Stryja
  2. Pan Adam Osiński
  3. Pan Brtłomiej Wołyńczyk
  4. Pan Przemysław Perka
  5. Pan Jarosław Grzechulski

Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje o osobie powołanej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14.08.2015 r.:

Pan Bartłomiej Wołyńczyk
Jest związany z branżą informatyczną oraz telekomunikacyjną. Zajmuje się projektowaniem i rozwojem systemów informatycznych dla firm telekomunikacyjnych. Jest absolwentem studiów inżynierskich Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Pan Bartłomiej Wołyńczyk nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Wołyńczyk poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu