Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: EBI 14/2009 Data: 11/12/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 grudnia 2009 roku od Członka Zarządu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia praw do akcji Tele-Polska Holding S.A. serii D przez Członka Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniach 08-11 grudnia 2009 r. dokonał zbycia łącznie 3942 praw do akcji serii D, po średniej cenie jednostkowej 2,18 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu; art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: