Powołanie osoby zarządzającej

Powołanie osoby zarządzającej

Powołanie osoby zarządzającej

Numer: ESPI 31/2022 Data: 30/09/2022

Data sporządzenia raportu:

30 września 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Powołanie osoby zarządzającej.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 oraz 2017 – 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś wcześniej pełnił funkcję prokurenta. Pełnił także funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w: BMT SPORT Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu YAWAL S.A. / stanowisko: Główny Specjalista d/s Finansowych, Investor Relationship Manager GAMMA Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu PAGED – WEFEM S.A. / stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; FON S.A. / stanowisko: Prezes Zarządu

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w spółkach działających m.in. w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe:
a) Politechnika Częstochowska – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania
b) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – podyplomowe studia MBA

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki