Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2012 oraz 2013

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2012 oraz 2013

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2012 oraz 2013

Numer: EBI 39/2012 Data: 19/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2012 i 2013 wraz z podstawowymi założeniami w załączniku nr 1 oraz sprawozdaniem biegłego rewidenta w załączniku nr 2.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2012 została opublikowana w formie raportu bieżącego nr EBI 28/2012 w dniu 08.10.2012 r. Na podstawie informacji aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta podtrzymuje możliwość jej pełnej realizacji. Upubliczniona dotychczas prognoza została natomiast wzbogacona o wiadomości oraz założenia zaprezentowane w załączniku nr 1.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
    Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: