Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Numer: EBI 13/2010 Data: 08/03/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołało w skład Zarządu TelePolska Sp. z o.o. Pana Bartłomieja Gajeckiego.

Pan Bartłomiej Gajecki jest menedżerem z 10-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie finansów i zarządzania oraz bogatą historią współpracy z podmiotami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przede wszystkim, Yawal S.A. oraz Paged S.A. W ramach tej współpracy pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji związanych z finansami, w tym Głównego Specjalisty ds. Finansowych YAWAL S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego PAGED – WEFEM S.A. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu FON S.A.

Pan Bartłomiej Gajecki jest absolwentem wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Aktualnie w trakcie zdobywania tytułu ACCA.

Obecnie Zarząd TelePolska Sp. z o.o. tworzą:

  1. Maciej Bednarczyk – Prezes Zarządu, oraz
  2. Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: