Transakcje na akcjach Spółki

Transakcje na akcjach Spółki

Transakcje na akcjach Spółki

Numer: ESPI 31/2015 Data: 28/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza W Investments S.A. zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełną treść wyżej wymienionego zawiadomienia Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: