Zmiana daty przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2009

Zmiana daty przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2009

Zmiana daty przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2009

Numer: EBI 25/2010 Data: 26/05/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż zmienia datę przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2009 z dnia 28 maja na dzień 7 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu