Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 33/2021 Data: 16/12/2021

Data sporządzenia raportu:

15 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym  Spółka rozwiązała za porozumieniem stron umowę sprzedaży do spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., 100 % udziałów posiadanych w spółce Flexcom Sp. z o.o.

O sprzedaży spółki Flexcom Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 32/2021 z dnia 11/12/2021.

Nabywca nie uiścił do dnia rozwiązania ww. umowy ceny za 100 % udziałów w spółce Flexcom Sp. z o.o., ani nie wykonywał żadnych praw udziałowych wynikających z posiadanych udziałów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu