Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: EBI 28/2010 Data: 12/06/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2010 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Al-Awael Investments Limited z siedzibą na Kajmanach, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień 20 lipca 2010 roku i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia określonych spraw.

Treść dokumentu obejmującego żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją spraw, które powinny zostać umieszczone w porządku obrad tegoż zgromadzenia i projektami stosownych uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. zobowiązuje się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w oparciu o treść opisanego powyżej żądania zgodnie ze stosownymi przepisami kodeksu spółek handlowych.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Gustaw Groth – Członek Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: