Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta

Numer: EBI 21/2010 Data: 29/04/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołało w skład Zarządu DID Sp. z o.o. Pana Bartłomieja Gajeckiego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu