Zwolnienie spółki z udzielonych zabezpieczeń

Zwolnienie spółki z udzielonych zabezpieczeń

Zwolnienie spółki z udzielonych zabezpieczeń

Numer: ESPI 3/2017 Data: 29/03/2017

Raport bieżący Nr ESPI 3/2017, 29 marca 2017

Zarząd Financial Assets Management Group S.A („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 3 oświadczenia, każde datowane na dzień 24 marca 2017 r., o zwolnieniu Spółki z poręczeń.

Przedmiot pierwszego oświadczenia.

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczył, że w związku z zawarciem w dniu 24 marca 2017 r. z TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 2 do umowy kredytowej U0002809131520 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 26 marca 2015 r. zwalnia Spółkę z zabezpieczenia prawnego spłaty ww. kredytu, tym w formie poręczenia według prawa cywilnego.

Przedmiot drugiego oświadczenia.

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczył, że w związku z zawarciem w dniu 24 marca 2017 r. z TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 7 do umowy kredytowej U0002042723503A o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 lutego 2012 r. zwalnia Spółkę z zabezpieczenia prawnego spłaty ww. kredytu, tym w formie poręczenia według prawa cywilnego.

Przedmiot trzeciego oświadczenia.

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczył, że w związku z zawarciem w dniu 24 marca 2017 r. z e-Telko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 9 do umowy kredytowej U0001006084188 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 13 sierpnia 2010 r. zwalnia Spółkę z zabezpieczenia prawnego spłaty ww. kredytu, tym w formie poręczenia według prawa cywilnego.

W związku z otrzymanymi oświadczeniami Spółka nie jest stroną żadnych prawnych zabezpieczeń kredytów udzielonych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spółkom TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i eTelko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

O zawieranych umowach, aneksach oraz udzielonych zabezpieczeniach Spółka informowała raportami bieżącymi: Nr ESPI 5/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr ESPI 20/2014 z dnia 18 wrzesień 2014, Nr ESPI 19/2014 z dnia 17 września 2014 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu