Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 28/2022 Data: 29/07/2022

Data sporządzenia raportu:

29 lipca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 lipca 2022 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki: Panią Krystynę Bachmann-Wardyn, Pana Jarosława Galasa oraz Pana Bartłomieja Gajeckiego.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 lipca 2022 roku,  począwszy od dnia dzisiejszego, powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Pana Michała Sobiecha i Pana Marcina Oleckiego.

Poczynając do dnia 29 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

  1. Pani Justyna Kuś – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki,
  2. Pani Justyna Fronc – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  3. Pan Jakub Ickiewicz – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  4. Pan Marcin Olecki – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  5. Pan Michał Sobiech – członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Marcin Olecki posiada tytuł magistra inżyniera, specjalność Sterowanie  Ruchem Kolejowym. Ukończył Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Pan Marcin Olecki jest starszym asystentem projektanta w branży SRK Egis Poland Sp. z o. o. Brał udział w opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji:

  • projekt budowlany – LK 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie;
  • projekt budowlany – LK 201 Kościerzyna – Gdynia Główna, LK214 Somonino –Kartuzy i LK229 Glincz –Kartuzy;
  • projekt budowlany –LK 202 Gdynia Chylonia –Lębork;
  • projekt wykonawczy –LK E59 Poznań Główny –Wronki;
  • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe CPK–Katowice –granica państwa – Ostrawa, Ostrołęka –Giżycko, Węzeł CPK, Trawniki –Bełżec.

Pan Marcin Olecki był pracownikiem badawczo-technicznym Instytut Kolejnictwa Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Zajmował się badaniem systemów i urządzeń SRK: -badania poprawności funkcjonowania; -badania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. Badania laboratoryjne: – mechaniczne, elektryczne, środowiskowe; -kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Pan Marcin Olecki biegle włada językiem angielskim.

Pan Marcin Olecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Michał Sobiech posiada tytuł magistra politologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Pan Michał Sobiech zajmuje się w Avon Operations Polska Sp. z o.o. planowaniem zakupu materiałów, planowaniem awaryjnym na wypadek sytuacji kryzysowych, współpracą z dostawcami zlokalizowanymi w całej Europie. Pan Michał Sobiech jest odpowiedzialny za planowanie dostaw komponentów w celu spełnienia wymagań produkcyjnych i minimalne poziomy zapasów bezpieczeństwa w oparciu o cele produkcji długo i krótkookresowe. Pan Michał Sobiech jest odpowiedzialny za rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami. Pan Michał Sobiech biegle włada językiem angielskim.

Pan Michał Sobiech poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki