Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za II kw. 2014 r. oraz zmiana polityki publikacji raportów okresowych Emitenta

Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za II kw. 2014 r. oraz zmiana polityki publikacji raportów okresowych Emitenta

Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za II kw. 2014 r. oraz zmiana polityki publikacji raportów okresowych Emitenta

Numer: ESPI 15/2014 Data: 09/08/2014

Zarząd Tele Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że zmienia politykę publikacji raportów okresowych.

Spółka odstępuje od publikacji raportów okresowych za II kwartał w zgodzie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. Zamiast nich będzie publikować skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Tele Polska Holding zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Tele Polska Holding S.A.

Raporty okresowe kwartalne za I, III oraz IV kwartał będą miały formę raportów okresowych kwartalnych zawierających odpowiednio skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe Tele Polska Holding S.A. stosownie do par. 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. nie zostanie opublikowany w dacie 13 sierpnia br. a zastępujący go raport półroczny rozszerzony, zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 27 sierpnia br.

Daty pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent