Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

Numer: EBI 38/2012 Data: 11/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu wczorajszym wypowiedział firmie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, która pełni zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta notowanych na rynku New Connect, umowę z dnia 9 listopada 2011 r. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia Copernicus Securities S.A. będzie nadal pełnił rolę Animatora Rynku dla akcji Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent