Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Numer: EBI 2/2013 Data: 16/01/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  1. za IV kwartał 2012 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.02.2013 r.
  2. za I kwartał 2013 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 10.05.2013 r.
  3. za II kwartał 2013 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.08.2013 r.
  4. za III kwartał 2013 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 08.11.2013 r.

Raporty roczne:

 1. za rok 2012 – jednostkowy i skonsolidowany – 24.04.2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Mark Montoya – Członek Zarządu
 • Bartłomiej Gajecki – Prokurent