Powołanie członka zarządu

Powołanie członka zarządu

Powołanie członka zarządu

Numer: ESPI 3/2015 Data: 02/03/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjeła uchwałę o powołaniu z dniem 2 marca 2015 r. Pana Bartłomieja Gajeckiego na stanowisko Członka Zarządu.

Pan Bartłomiej Gajecki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej Wydział Zarządzania (2000) oraz Studiów MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2002), obecnie w trakcie zdobywania tytułu ACCA.

Przebieg pracy zawodowej:
2009-obecnie TELE-POLSKA HOLDING SA – stanowisko Dyrektor Finansowy (od 2010-2015 pełniący także funkcję prokurenta)
2000–2009 YAWAL SA – stanowisko Główny Specjalista ds. Finansowych
2005-2006 PAGED WEFEM SA – stanowisko Wiceprezes Zarządu
2003–2006 FON SA – stanowisko Prezes Zarządu.

Pan Bartłomiej Gajecki według złożonego oświadczenia nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu