Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.

Numer: ESPI 16/2022 Data: 08/03/2022

Data sporządzenia raportu:

8 marca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji:

  • Jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. – na 30 maja 2022 r.
  • Jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. –  na 29 listopada 2022 r.

O pierwotnych terminach publikacji ww. raportów Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 9 w dniu 25 stycznia 2022 r.

Pierwotny termin publikacji Jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. – został ustalony na 31 maja 2022 r.

Pierwotny termin publikacji Jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. – został ustalony na 30 listopada 2022 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki