Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.

Numer: EBI 23/2014 Data: 26/05/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka” „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu publikacji raportów okresowych, jednostkowego oraz skonsolidowanego Emitenta, za rok 2013 opublikowanego przez Spółkę raportem EBI nr 19/2014 w dniu 18.04.2014 r. Aktualnie obowiązująca data publikacji wyżej wymienionych raportów okresowych to 05.06.2014 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya – Członek Zarząd
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent